Usługi księgowe

Jesteśmy polskim dostawcą

wysokiej jakości usług outsourcingowych z zakresu administracji kadr, naliczania wynagrodzeń oraz księgowości. Oferujemy kompleksową obsługę pozwalając klientom skupić się na kluczowej działalności, zdejmując z głowy wszystkie procesy związane z rachunkowością, zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników.

Jako firma odpowiedzialna społecznie

w uzasadnionych przypadkach jesteśmy w stanie wskazać finansowanie naszych usług w obrębie obecnie ponoszonych kosztów prowadzenia działalności.

Dzięki takim ustawowym rozwiązaniom, aktywizując pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności stworzyliśmy pełnosprawny w pracy kompetentny zespół księgowych, specjalistów od naliczania wynagrodzeń i prowadzenia spraw pracowniczych.

workers

Dążymy do ideału e-biura, działającego w formie eletronicznej przy wsparciu tzw. nowych technologii z jednoczesnym zachowaniem zalet tradycyjnych biur księgowo – kadrowo – payrollowych. Cały czas staramy się rozwijać naszą firmę, dając szanse osobom niepełnosprawnym na pełnowartościową, satysfakcjonującą pracę.

workers2

Wierzymy w porządność

jako cechę działania porządnych ludzi

cechę motywującą nas do zawsze porządnej pracy na rzecz:

klientów, pracowników i osób niepełnosprawnych.

workers

Wierzymy, że nowe technologie zmniejszają, a czasem niwelują ograniczenia

jakie niektórzy z nas mają i że Internet, komputery, software, wola i umysł ludzki są w stanie zapobiegać społecznemu wykluczeniu osób nim zagrożonych w tym osób z niepełnosprawnością.

Wybierz nasze usługi księgowe

wysokiej jakości usługi z zakresu administracji kadr,
naliczania wynagrodzeń oraz księgowości